خانه  |  توضیحات  |  تماس


تشکل طلبگی تشکیلاتی طلبه نهاد و جهادی است با رسالت زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) و مأموریت اطاعت و حمایت از ولی فقیه که اهداف کلان خود را در بُعد سیاسی و سطح سیاست‌گذاری با راهبردهای روشنگری و مطالبه‌گری تعیین و اقامه می‌کند و اهداف خُرد و راهکارهای تحقق آنها را نیز با فعالیت اجرایی، پژوهشی و رسانه‌ای به صورت جهادی و تشکیلاتی پیگیری می‌نماید.


ثـبـت تشکل طلبگی


W W W . M A V E I . I R